Badania nieniszczące konstrukcji – czym są i kiedy się je wykonuje?

Fachowo zrealizowane badania konstrukcji mają na celu przede wszystkim zweryfikowanie, czy jest ona zgodna ze wszystkimi obowiązującymi normami. Dziś skupiamy się na wariancie nieniszczącym. Poznaj te szeroko stosowane metody bliżej.

Na czym polegają badania nieniszczące konstrukcji

Dzięki technologii badań nieniszczących konstrukcji możliwe staje się przeanalizowanie materiału oraz całego układu bez konieczności fizycznej eksploracji konstrukcji. Poddawana badaniu część nie zostaje w żaden sposób naruszona czy zniszczona, bo wszystko odbywa się w sposób nieinwazyjny. Takie podejście wiąże się z kilkoma zaletami.

Prawidłowo wykonane badania nieniszczące konstrukcji mogą przyczynić się do oszczędności. Takie działania pociągają za sobą niższe koszty niż szeroko zakrojone prace, naruszające konstrukcję. Technologia jest też doceniana za swoją dokładność, bo jest w stanie wykryć nawet niewielkie nieprawidłowości, co pozwala zapobiec większym problemom na przyszłość. Warto zaznaczyć, że badania powinno powierzać się tylko fachowcom, operującym certyfikowanym, sprawdzonym sprzętem. Tylko wtedy można w pełni ocenić stan techniczny konstrukcji. W ten sposób zadanie realizuje m.in. firma jordanndt.pl.

Kiedy wykonuje się badania nieniszczące konstrukcji?

Technologia dzięki swojej skuteczności ma szerokie zastosowanie i wykorzystywana jest w wielu różnorodnych branżach. Zleca się je np. wtedy gdy:

  1. zależy nam na dokładnym opisie parametrów konstrukcji oraz materiały, z którego została ona stworzona;
  2. chcemy upewnić się, co do jakości zastosowanych materiałów
  3. wolimy dmuchać na zimne i wykryć ryzyko problemu, zanim usterka rozwinie się na tyle, by pociągać za sobą wysokie koszty naprawy
  4. pragniemy zapewnić bezpieczeństwo ludzi, którzy będą korzystali z konstrukcji

W zależności od potrzeb klienta oraz od charakteru materiału wykonuje się takie badania jak np. badania prądami wirowymi, penetracyjne, endoskopowe, radiografię przemysłową i wiele innych.