Ship security officer – co robi i jakie ma obowiązki?

Bezpieczeństwo morskie to m.in. kierunek studiów, którego ukończenie pozwala fachowo obserwować, oceniać, a także przeciwdziałać zagrożeniom morskim. Takie wykształcenie pozwala na pracę np. sektorze przedsiębiorstw czy w instytucjach państwowych. Jeśli jednak chcemy bardziej wgłębić się w tematykę Security i być przygotowanym od praktycznej strony na ewentualne zagrożenia, konieczne będzie poszerzenie swojej wiedzy. Właśnie takie możliwości oferują specjalne kursy.

Dlaczego wiedza na temat prawidłowej ochrony statku jest tak ważna?

Obszar Security to niezwykle ważne zagadnienie, które niestety często nie jest wystarczająco mocno eksplorowane w toku studiów morskich. Braki na tym polu mogą być niestety niezwykle brzemienne w skutki. Warto zdawać sobie sprawę, że podstawowe przygotowanie w postaci znajomości kodu ISPS może okazać się niewystarczające. Aby lepiej przygotować się na takie ewentualności, jak np. ataki pirackie, trzeba skorzystać z pomocy wykwalifikowanej kadry dydaktycznej.

SSO czyli ship security officer – kilka słów o szkoleniu

Pełnienie obowiązków na tym stanowisku wymaga uprzedniego przeszkolenia. W tym celu należy podjąć odpowiedni kurs, zgodny z IMO 3.19. Zajęcia zapewniają gruntowną wiedzę, obejmującą takie zagadnienia jak współczesne zagrożenia dla transportu morskiego i statków. Kursanci dowiedzą się także o nielegalnym połowie, zagrożeniach związanych z pasażerami na gapę czy o zakłóceniach sygnału GPS. Fachowe przeszkolenie oferuje maritime-security.eu. Wymaganym warunkiem wstępnym jest możliwość przedstawienia rocznej praktyki w pływaniu na statkach morskich

Ship security officer – jakie obowiązki spoczywają na takiej osobie?

Specjalista odpowiada za przeprowadzanie inspekcji bezpieczeństwa. Ważne jest to, żeby były one organizowane w regularnie, w określonych wcześniej odstępach czasu. Prawidłowo wykonane inspekcje pozwalają zweryfikować, czy podjęte zostały wszystkie wymagane kroki bezpieczeństwa.

Ship Security Officer ma wiedzę i kompetencje do tego, żeby w razie potrzeby opracowywać zmiany w planie ochrony statku, biorąc pod uwagę aktualne warunki. To także osoba, na której spoczywa obowiązek upewnienia się, czy cała załoga została właściwie przeszkolona i wie, jak zapewnić wysoki poziom ochrony statku.

Ekspert na tym stanowisku zobowiązany jest do zgłaszania ewentualnych incydentów powiązanych z bezpieczeństwem statku. Informacje o tym przekazuje bezpośrednio kapitanowi lub armatorowi statku.

Za co jeszcze odpowiada ship security officer?

W tym przypadku niezwykle ważne jest to, by do ochrony statku podchodzić w kompleksowy sposób. Ship security officer bierze więc pod uwagę także środki bezpieczeństwa powiązane z takimi działaniami, jak:

  1. obsługa ładunków;
  2. operacje w maszynowni;
  3. operacje w magazynie statku.

Pracę osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wspiera profesjonalny sprzęt. Ship security officer musi upewnić się, że takie urządzenia prawidłowo działają i są właściwie skalibrowane, a także poddawane regularnej konserwacji.