Przyłączenie do sieci gazowej – co trzeba zrobić?

Nowoczesna instalacja gazowa w domu to bezpieczne i niezwykle korzystne rozwiązanie. Jednak podłączenie takiej instalacji wymaga posiadania odpowiednich zezwoleń, dobrego projektu oraz dopełnienia określonych formalności. A co zrobić, aby proces przyłączenia do sieci gazowej przebiegł szybko i bezproblemowo?

Wniosek o przyłącze gazowe

Budowa instalacji gazowej wymaga złożenia wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej, a taki wniosek trzeba dostarczyć do rejonowego zakładu gazowniczego. Wypełniając wniosek o przyłącze gazowe, należy podać między innymi takie dane jak:

  • dane osobowe właściciela budynku i adres do korespondencji,
  • dane budynku i lokalizację gazomierza,
  • informacje dotyczące poboru paliwa gazowego,
  • oświadczenie, że dana osoba jest właścicielem lokalu.

Do wniosku trzeba także dołączyć plan zabudowy budynku, a sam wniosek można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub online.

Podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

Podłączenie gazu wymaga również podpisania stosownej umowy, która określi warunki przyłączenia do sieci gazowej danego budynku. W takiej umowie powinny się znaleźć zapisy informujące o:

  • terminie realizacji przyłączenia gazowego,
  • wysokości opłaty i zasady jej wyliczenia,
  • zakresie robót i wymaganiach technicznych,
  • mocy przyłączeniowej,
  • odpowiedzialności obu stron za niedotrzymanie warunków umowy.

Co ważne zawarcie umowy będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych.

Projekt przyłącza gazowego

Kolejnym krokiem do podłączenia gazu w domu, będzie stworzenie projektu przyłącza gazowego. Taki plan powinna wykonać osoba, która ma uprawnienia do projektowania instalacji gazowych na zewnątrz i wewnątrz budynku. Ponadto, by uzyskać pozwolenie na przyłączenie do sieci gazowej, proponowane przyłącze gazowe musi zostać zaprojektowane zgodnie z wymogami dostawcy gazu oraz operatora gazociągu.

Budowa instalacji gazowej

Budowę instalacji gazowej najlepiej zlecić fachowcom, którzy optymalnie rozmieszczą całą infrastrukturę, aby była bezpieczna i wygodna w codziennym użytkowaniu. Duże doświadczenie w projektowaniu i budowie instalacji gazowych ma firma Sierajewski, a pracownicy tej firmy chętnie pomagają klientom w wyborze właściwych rozwiązań oraz w załatwieniu podstawowych formalności związanych z przyłączeniem do sieci gazowej.

Gdy już instalacja gazowa jest gotowa, można przejść do ostatniego etapu, czyli podpisania umowy z lokalnym dostawcą gazu. Następnie trzeba się umówić na montaż gazomierza i wówczas dana osoba będzie już mogła skorzystać z instalacji gazowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *