Co ile należy się odzież robocza – sprawdź co mówią przepisy BHP

Pracodawca zobowiązany jest do zagwarantowania swoim pracownikom wyposażenia, które pozwoli im w bezpieczny sposób wykonywać służbowe obowiązki. Konkretne zasady dotyczą m.in. odzieży roboczej. Jak często trzeba się o to troszczyć?

 

Co o odzieży roboczej mówi Kodeks Pracy?

Kwestiom tym poświęcono artykuł 237 (7) Kodeksu Pracy. To tam znajdziemy zapis, który precyzuje, że pracodawca musi zapewnić zatrudnionym osobom obuwie robocze i odzież. Istotne jest to, że udostępnienie takiego wyposażenia musi mieć charakter nieodpłatny. Nie zawarto tu jednak precyzyjnych informacji dotyczących tego, jak często pracownik może wymagać odzieży i obuwia od pracodawcy. Okres przydatności ubrania określany jest przez pracodawcę. Jego decyzje nie zapadają jednak w próżni. Powinny zostać podjęte dopiero po rzetelnej konsultacji z pracownikiem.

 

kurtki na wieszaku

 

Kwestie oficjalne

Wyżej opisana sytuacja nie oznacza jednak, że przydział odzieży i obuwia roboczego odbywa się chaotycznie. Po konsultacjach konstruuje się specjalne tabele z normami określającymi częstotliwość przydziału odzieży i obuwia roboczego. Okres przydatności odzieży, określany częściej okresem użytkowania, wyznacza terminy, do których pracodawca musi się stosować. W przeciwnym razie, po upłynięciu określonej daty, osobie pracowniczej przysługiwać będzie ekwiwalent pieniężny za każdy miesiąc takiej zwłoki.

 

Co jeszcze musimy wiedzieć?

Warto zdawać sobie sprawę z różnic między odzieżą roboczą a odzieżą ochronną BHP. W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z ubraniem, które ma chronić prywatny strój. Z kolei ochronny charakter odzieży BHP ma związek z zabezpieczeniem pracownika przed niekorzystnymi, a często nawet niebezpiecznymi czynnikami, które czekają na niego w miejscu pracy. Zgodnie z przepisami BHP taki strój musi:

  • być odpowiednio dopasowany do konkretnego stanowiska;
  • spełniać potrzeby pracownika.

Zarówno odzież ochronną BHP, jak i ubrania robocze, można znaleźć w specjalistycznych sklepach. A wszystkie informacje o specjalistycznej odzieży BHP, a także o zasadach BHP związanych z ubiorem, uzyskają państwo na szkoleniach BHP organizowanych przez firmę Jared.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *